kill zone

kill zone
naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvė (plotas) aplink šaudmens sprogimo centrą (epicentrą), kurioje užtikrinamas taikinio naikinimas; šaudmenų (raketų, sviedinių, bombų ir pan.), kuriais naikinant nereikia tiesiogiai pataikyti į taikinį, naikinamojo poveikio charakteristika. Ppr. nustatoma mišraus naikinimo zona, kurioje pasireiškia įvairių naikinamųjų veiksnių [pvz., skeveldriniams šaudmenims – skeveldrų (skeveldrų sklaidos zona – erdvė, kurioje skeveldros išsaugo kaunamąją jėgą) ir smūgio bangos] poveikis. Naikinimo zonoje skiriamos tikrojo ir galimojo naikinimo zonos. Naikinimo zoną apibūdina patikimojo naikinimo zonos matmenys. atitikmenys: angl. destruction zone; kill zone rus. зона поражения

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Kill Zone — may refer to:* Kill Zone (CSI episode), an episode of the American television series CSI: Miami * The Kill Zone , an episode of the American television series The Unit * Killzone , , Killzone 2 a first person shooter video game, and sequels *… …   Wikipedia

  • kill zone — naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Zenitinio raketų komplekso naikinimo zona – erdvė aplink ZRK, kurioje garantuojamas taikinio naikinimas su nustatyta (duota) tikimybe. atitikmenys: angl. destruction zone; kill zone rus. зона… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Kill Zone (CSI episode) — Infobox Television episode| Title= Kill Zone Series= Season = 1 Episode = 9 Guests= Airdate = November 18, 2002 Production = 109 Writer = Lois Johnson Mark Israel Director = Daniel Attias Episode list = Season list = Infobox CSI: Miami season 1… …   Wikipedia

  • kill zone — noun an area where a battle has occurred with many fatalities • Syn: ↑killing zone • Hypernyms: ↑zone * * * (also killing zone) n. 1) the area of a military engagement with a high concentration of fatalities 2) the area of the human body where… …   Useful english dictionary

  • effective kill zone — tikrojo naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinimo zona, kurioje sunaikinamas taikinys. atitikmenys: angl. effective destruction zone; effective kill zone rus. зона действительного поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • probable kill zone — galimojo naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinimo zona, kurioje taikinio naikinimas – atsitiktinis reiškinys. atitikmenys: angl. probable destruction zone; probable kill zone rus. зона вероятного поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • given kill zone — patikimojo naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plotas, kuriame taikinys naikinamas su tam tikra (duota) tikimybe, pvz., įvertinant sviedinio skeveldrinį poveikį, patikimojo naikinimo zona yra plotas, kuriame, sprogus vienam… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Zone Fighter — Format Live Action Developed by Toho Country of origin Japan No. of episodes 52 Production Ru …   Wikipedia

  • zone — noun ADJECTIVE ▪ narrow, wide ▪ marginal, peripheral, transition, transitional, twilight ▪ a transition zone between tropical and arid vegetations …   Collocations dictionary

  • Zone de téléportation — Lexique du jeu vidéo Le lexique du jeu vidéo regroupe des termes couramment utilisés dans le domaine du jeu vidéo. Les anglicismes représentent un grand nombre de ces termes, et méritent une explication, même sommaire, car ils sont fréquemment… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”